Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Foreninger i og omkring Borris

Andelsboligforening

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.

Andelsboligforeningen Agerleddet.
Peter Kolding
Agervej 11 a, Borris
9735 3200 

Formål:
At indgå i bofællesskab på andelsvilkår.

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.

Andelsboligforeningen Smørhullet.
Jens Astrup Søndergård
Storegade 21 b, Borris
9736 6260 

Formål:
At eje og administrere 11 andelsboliger på Storegade 21, Borris

Borger og Beboerforening

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:

Borris Sogneforening
Erna Gammelmark
Hjoptarpvej 4, Borris
9736 6598 
Rikke Moesgaard

Formål:
At virke for en positiv udvikling for hele Borris Sogn.

Fiskeri og Jagt

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Email:

Borris Fiskeriforening

Ole Nyholm Knudsen (Ahler-Vestergaard)

Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern

Mob.:  4087 0553

Ny hjemmeside: www.borris-fiskeriforening.dk 

Formål:
At tilbyde sognets beboere og turister at fiske på 20 km. fiskevand i Skjern og Vorgod å.

Foreningens navn:
Formand:
Kasserer:
Adresse:
Tlf. nr.

Borris/Nr. Vium Fiskeriforening
Henrik Tokkesdal (9719 4424 )
Jørgen Rindom
Længstedal 4, Borris
9719 4227 

Formål:
At tilbyde beboere og turister at fiske på15 km. fiskevand i Vorgod å.

Foreningens navn:
Formand & kasserer

Borris/Faster Jagtforening
(se hjemmesiden)

 

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Kass./sekr.
Adresse:
Tlf. nr.

Troldhede Skytteforening
Angelo Giversen
Roderdal 3, Borris
Erna Gammelmark
Hjorptarpvej 4, Borris
9736 6598 

 

Husflidsforeninger

 

Kirkelige foreninger

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:
Kirkeværge:

Borris Menighedsråd
Mads Kristian Hedebo
Vestergade 25, Borris
9736 6636 
Ester Nielsen
Alice Vestergård Oversø

 

Foreningens navn:
Kontaktpersoner:
Adresse:
Tlf. nr.

Borris Torsdagsklub
Mette Bøndergård
Odderskærvej 3, Borris
9736 6262 

Formål:
At samle børn i et kristent fællesskab hver anden torsdag.

Foreningens navn:
Afdeling:
Kontaktperson:
Adresse:
Tlf. nr.

Borris KFUM og K
Børnebanden
Niels Peder Gosvig
Arnborgvej 29, Borris
9736 6059 

Børnebandens 2 vigtigste mål er:
- at børnene må se et glimt af Gud, Jesus og Helligånden.
- at lave relevante og meningsfyldte aktiviteter med børnene.

Foreningens navn:

Samfundsrådet:
Dan Mission:
IM-kreds:
Kreds 1:
Kreds 2:

Indre Missions Samfund
Kontaktperson:
Kaj Bøndergaard

Bente Gjaldbæk-Nielsen
Bente Gjaldbæk-Nielsen
Vibeke Gjaldbæk
Mona Krejberg

-
Tlf. nr.
9736 6262
9736 6201 
9736 6201 
9736 6358 
9736 6163 

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:

Astrup-Borris KLF Kirke & Medier
Mette Bøndergård
Odderskærvej 3, Borris
9736 6262

 

Kulturelle foreninger

 

 

 

Miljø og natur

Foreningens navn:
Formand & kasserer

Borris 4-H
(se hjemmesiden)

Formål:
At børn gennem praktiske opgaver lærer om natur, dyr, hobby eller husligt arbejde.
Motto:
At lære er at udføre.

Foreningens navn:

Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:

Skjern Havekreds
Borris-Stauning-Dejbjerg
Lilian Bjerg
Aanumvej 165
9736 6604 
Karla Mortensen, Skjern

 

Politiske

Foreningens navn 

 Borris-Faster Venstre

 Formål:

Spejderkorps

Foreningens navn:
Grupperådsformand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:

Borris Gruppe (DDS-Spejderne)
Kristian Madsen
Grønborgvej 2, Borris
9736 6669 
Lillian Ahle Hansen

Formål:
Spejderarbejde
Aktiviteter:
Inden- og udendørs aktiviteter

Ældreorganisationer og klubber

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:

Borris Seniorklub
Birgit Hostrup
Møllegårdsvej 16, Borris
9736 6908 
Karl Erik Pedersen

Formål:
At virke for de ældre i Borris og at virke for driften af lokalerne i tidligere førstelærerbolig.

Foreningens navn:

Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:

Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter
Peder Bjerregaard
Borris
2190 8765
Christine Rasmussen (Tlf. 2362 8666)

Formål:
Være med til aktivt at fremme det hjemlige og åbne miljø på centret. Ved i samarbejde med beboere og personale at arrangere underholdning og andet af interesse for beboerne på ældrecentret.

Øvrige


Adresse:
Halbestyrer:
Hallens tlf. nr.
Formand:

Borris-Hallen
Stadionalle 10, Borris
Thorkild Gjaldbæk-Nielsen (tlf. 23 41 97 06)
9736 6088 

 

 

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:
Kontingent:

Foreningen Dalager Marked
Jørn Vendelbo
Elmealle 2, Borris
9736 6281 
Lars Kolster
kr. 30,00 pr. medlem

Formål:
At drive Dalager Marked. Det evt. overskud skal gå til forskellige aktiviteter til glæde for sognets beboere.

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.

Borris Vandværk
Niels Medom Madsen
Møllegårdsvej 18, Borris
9736 6458 

Formål:
Levere vand til forbrugere i Borris Sogn

Foreningens navn:
Formand:
Adresse:
Tlf. nr.
Kasserer:
Sted:
Arkivleder:
Tlf. nr.

Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv.
Birgitte Rahbek Jensen
Åstedvej 2, Borris
9736 6617 

Midterlejligheden Borris Skole, Borris
Ove Enevoldsen
9736 6026 

 

Opdateret 03-06-2009 / Kilde: Borris Sogneblad Juni 2009 samt indberettede
Fejl/mangler bedes oplyst til Webmaster