Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

01-12-2014

Borris var i spil som Årets Landsby 2015

Hæder. Bliver Borris udnævnt til Årets Landsby i Region Midtjylland, vil det have en positiv indflydelse på byen.

BORRIS: Intensivt arbejde med at få Borris omdannet fra en søvnig stationsby til et aktivt lokalsamfund, kan nu blive hædret.

LAG Lemvig og Ringkøbing-Skjern har nemlig nomineret Borris til prisen som Årets Landsby 2015 i Region Midtjylland, og LAG-koordinator i Ringkøbing-Skjern, Poul Nystrup Christensen understreger, at der var flere og meget velkvalificerede bud.

Men Borris skiller sig ud på to fronter.

»På den ene side er der en områdefornyelse, der er blevet rigtig flot, og på den anden side har Borris standset den negative udvikling i befolkningstilvæksten,« siger Poul Nystrup Christensen.

Dermed tegner det et billede af en by, der har formået at omstille sig til en ny tid, og Poul Nystrup Christensen peger også på, at man i Borris udnytter de muligheder, man har. Dels på erhvervssiden, men også i forhold til lystfiskeriet, der er blevet en særlig niche for Borris. Endvidere er Bundgaards Hotel en aktiv medspiller.

»På trods af dårlige odds, har Borris vendt en udvikling,« konkluderer Poul Nystrup Christensen Nu skal kommunen arbejde mere med det, så ansøgningen til Region Midtjylland kan være inde i rette tid.

Også Bækmarksbro er blevet indstillet fra LAG.

Et led i branding-strategi I Borris modtages nyheden med stor glæde af Borris Rådets formand, Jes Nissen, der ser det som en mulighed. »Det er trods alt en måde at synliggøre vores arbejde på, så det ikke kun er os selv, der kan se resultaterne,« konstaterer Jes Nissen. For historien om udviklingen i Borris er ikke skrevet færdig.

»Det ene bygger ovenpå det andet. Processen stopper ikke med renoveringen,« forklarer Jes Nissen, der venter spændt på resultatet.

»Det kunne blive en positiv påskønnelse af den måde, man ser Borris på. Det er første skridt i brandingen af Borris,« mener Jes Nissen.

Ringkøbing-Skjern har to gange tidligere haft en vinder af Årets Landsby. I 2010 var det Spjald og i 2014 var det Ølstrup.

------------------------------------------------------------------------------

»På trods af dårlige odds, har Borris vendt en udvikling,« 

Ref: Dagbladet Ringkøbing-Skjern / Jes Nissen Borris Rådet / Ringkøbing-Skjern Kommune / POUL NYSTRUP CHRISTENSEN, LAG-koordinator.

Borris Rådets arbejde.

Det er tydeligt for mange af os i Borris, at vi nu bor i en stor kommune, og at vi, der på grund af nærheden og fællesskabet vælger at bo i en mindre by, skal være meget opmærksomme på at bevare og udvikle de ting, der betyder noget for os.

For os, der er valgt til at sidde i Borris Rådet, er det en vigtig opgave at være ekstra opmærksomme og reagere på nye tiltag fra kommunen eller andre instanser, som kan være med til at påvirke vores sogns udvikling i positiv eller negativ retning.

Som grundlag for vores arbejde har vi lokalplanen for Borris,

og det vi især har fokus på nu, er følgende:

·         Revitaliseringen af bymidten i Borris. Dette projekt er afsluttet

 

·         Ringkøbing Fjord Turistguide: Her er vi ikke længere medlem da vi ikke rigtig kunne slå igennem og føler os lidt fremmed overfor det nye navn : Hvidesande.dk???

 

·         Bomme ved jernbaneoverskæringen ved Kirkevej. Vi har kontakt til Bane Danmark og er blevet lovet, at der i snarlig fremtid vil komme bomme ved jernbaneoverskæringen. (Afsluttet aug. 2011)

 

.         Kunst i Borris. Dette projekt er afsluttet med den nye skulptur foran hotellet.

 

.         Genopførsel af Spang ved Sønderbygård (Delprojekt af "arbejdende pumpestationer" vi arbejder på de tilhørende stianlæg på begge sider af åen.)

 

 

Desuden vil vi kraftigt opfordre alle i Borris og omegn til at bruge Borris’ hjemmeside: www.borris.dk

 

Kontakt gerne os i Borris Rådet:

Jes Nissen

Lars Pedersen

 

 

Borrisrådets logo
Rådet

Folder

Udviklingsplan 2010-2020

(Dowload)

Info der automatisk kommer på forsiden.

Vision for BorrisRådet

Vision

At arbejde for et aktivt og attraktivt lokalsamfund, med fokus på udvikling og dynamik.

Formål

Samle og koordinere initiativer på tværs af interesser i Borris, med henblik på at skabe sammenhæng i lokalsamfundets udvikling, og
derved opnå optimalt udbytte af de lokale ressourcer.
(Lokalsamfundet dækker de personer der føler tilknytning til Borris og omegn)

Medlemmer af BorrisRådet

Rådet skal bestå af 5 medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor
Rådet konstituerer sig selv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ved valget d. 17-06-2009 blev flg. valgt: (efter stemmetal)

Jes Nissen

--

Lars Smed
--

--
SUPPLEANTER
--
REVISOR
Erling Søndergaard

Organisationsplan for BorrisRådets virke

Valgbarhed

 • alle interesserede der vil arbejde for rådets formål
 • alle foreslåede over 18 år
 • man skal være foreslået på borgermøde umiddelbart før afstemning
 • de foreslåede skal give accept (mundtligt eller skriftligt) på, at man ønsker at blive valgt

Stemmeberettigede

 • alle over 15 år, der kan støtte BorrisRådets formål.

Valg procedurer

Medlemmer, suppleanter og revisor bliver alle valgt 1. gang på fællesmøde (evt. ved fællesspisning).
Herefter er man på valg 2. gang i forhold til hvilken post man har i rådet. Se nedenstående.
på valg ved 2. valg
Formand lige år
Sekretær ulige år
Kasserer lige år
1. menigt medlem ulige år
2. menigt medlem lige år

1. suppleant ulige år
2. suppleant lige år

revisor ulige år
Hvem der er valgt til rådet og til suppleanter afgøres af, hvem der har fået flest stemmer ved l. valg.
Hvem der er 1. og 2. menigt medlem og suppleant afgøres af, hvem der har fået flest stemmer ved valget 1. gang.
Fra og med tredje valg er man på valg hvert 2. år uafhængigt af hvilken post man har i forhold til rådet.
Valget af revisor foregår ved en separat afstemning ved alle afstemninger. Revisor er herefter på valg 2. gang i det førstkommende ulige år.
Revisor er herefter på valg hver andet år.

Økonomi

Økonomien (indtægter) til Rådet skal primært baseres på et støttemedlemskab (husstand og enkelt personer), gaver samt ansøgning om støtte til foreningens virke.

Kommunikationen

Kommunikation til og fra BorrisRådet skal baseres på

 • Opslag i Brugsen
 • Borris Hjemmeside www.borris.dk
 • Borris sogneblad
 • e-mails
 • sms kæder
 • i mindre grad via Dagbladet ???

Kontaktpersoner
og e-mail adr.

Hjemmesiden

Ivar Engrob

Formand

Jes Nissen

Bankforbindelse

Evt. penge sendes på denne konto, oplys venligst fra hvem og for hvad.

reg. nr: 7780    konto: 1255959