Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

24-01-2011

Energigruppen

Information fra Borris Rådet, Energigruppen

 

På borgermødet i hallen i november sidste år nedsatte Borris Rådet en energigruppe som fik til opgave, i samarbejde med Ringkøbing/Skjern Kommune, at arbejde lokalt for at nå kommunens målsætning om at være selvforsynende med energi inden 2020. Energigruppen består at Frank Nielsen som er ingeniør med maskin- og energiteknik som speciale og Jan Grønkjær som har arbejdet med vindkraft siden midten af 1980´erne.

 

Vi har defineret 3 konkrete indsatsområder som tilsammen skal kunne opfylde kommunens politiske målsætning:
1) energibesparende foranstaltninger (efterisolering, udskiftning af ruder osv.),
2) etablering af vedvarende energi (solceller, solvarme, jordvarme, vindkraft) og
3) forbrugsbevidsthed (opsætning af målere til visning af øjebliksforbrug og logning)

 

Vi har præsenteret kommunen for et oplæg som ikke blot omfatter Borris sogn men også Faster, Astrup, Bølling, Troldhede og Sdr. Felding. Det bærende element i oplægget er etablering af en større gruppe af husstande i by og på land, som sammen forhandler priser, garantier, serviceaftaler og finansiering, for derved at kunne opnå væsentlig bedre priser og betingelser, end hvis vi havde taget individuelle initiativer.

Vi lægger op til et koncept hvor den enkelte husstand får udarbejdet et ”certifikat” på ejendommen. Dette certifikat definerer hvilke tiltag der kan anbefales, en overslagspris på den samlede investering, en beregning af den samlede energibesparelse/indtægt fra salg af vedvarende energi, en beregning af tilbagebetalingstid og forrentning af investeringen. Certifikatet danner baggrund for finansiering og kravet skal være, at besparelse/indtægt skal kunne tilbagebetale investeringen over ca. 10 år. Målet er altså, at ingen af os skal have ekstra udgifter men derimod, efter en periode på omkring 10 år når lånet er betalt tilbage, have en væsentlig besparelse på udgifterne til lys og varme og i mange tilfælde en indtægt fra salg af el produceret på solceller eller vindmøller. Samtidig vil vi samlet spare miljøet for udledning af store mængder CO2.

Vort oplæg er nu til diskussion med kommunens sekretariat for vedvarende energi og der er elementer (parallel kommunal investering i energibesparende foranstaltninger og i vedvarende energi i offentlige bygninger som skoler, plejehjem osv.) i oplægget som skal behandles politisk.

Det er energigruppens hensigt at kunne præsentere et samlet oplæg for jer, med deltagelse af kommunen, energikonsulenter, leverandører og pengeinstitutter, inden sommerferien.

Vi vil gerne opfordre de af jer som allerede nu kan sige, i vil være interesserede, til at rette henvendelse til Jan på 9736 6620 eller e-mail jan@remove-this.gronkjaer.dk

div. links: kommunens side om emnet