Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Forenings Nyt.

I foreningerne er det en fornøjelse at arbejde med børn, men samtidig har vi et stort ansvar over for børnene og forældrene.
Derfor besluttede foreningerne i Borris, der har børn som medlemmer, at gå sammen og lave en foreningspolitik om børn i foreningerne.

(offentliggjort i sognebladet marts 2005 (download som pdf))

FORENINGSPOLITIK FOR:


BORRIS IDRÆTSFORENING
KFUM & K - BØRNEBANDEN I BORRIS
DDS - SPEJDERNE I BORRIS
BORRIS GYMNASTIK- OG UNGDOMSFORENING
4 H
BORRIS HALLEN


I Borris har vi foreninger, der arbejder med børn og unge, valgt i fællesskab at lave denne folder.

Formål: At foreningerne udadtil gør opmærksom på, hvilke samværsregler og forventninger, der er til børn / unge / forældre / ledere i  Borris’ foreninger, der arbejder med børn og unge. Vi sætter også fokus på, hvordan seksuelle krænkelser af børn og unge kan forebygges.

FORVENTNINGER TIL BØRN:

 • at I snakker pænt til og om hinanden
 • at I respekterer hinandens forskelligheder og niveau
 • at I kommer til træning eller klubaften hver gang
 • at I kommer til tiden
 • at I er engagerede
 • at I behandler lokaler, redskaber og inventar ordentligt, både før under og efter træningen / klubaftenen
 • mobning accepteres ikke i foreningslivet


FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE

 • at I bidrager til en positiv ånd og omgangstone i foreningerne
 • at I efter bedste evne påtager jer opgaver til gavn for foreningerne
 • at I bakker op omkring jeres børns aktiviteter
 • at I støtter og hjælper unge trænere / ledere
 • at I ved kampe er gode tilskuere og udviser ”fair play”
 • at I tager kontakt til trænerne / lederne og bidrager til løsninger, hvis der er uoverensstemmelser eller problemer
 • at I tager kontakt til bestyrelse og ledere med gode forslag eller ønsker


FORVENTNINGER TIL TRÆNERE / LEDERE

 • at I møder velforberedte og veloplagte til træning / møder
 • at I reagerer på oplevelser, I har med holdet
 • Hvis I må sende et barn hjem på grund af dårlig opførsel, skal I kontakte forældrene først
 • at I forsøger at have en god kontakt til forældrene
 • at I viser ansvar overfor de opgaver, I påtager jer i foreningen
 • at I er loyale overfor foreningens værdigrundlag og holdninger
 • at I indgår i en positiv dialog med bestyrelsen, så dens medlemmer får viden og inspiration til udvikling af foreningerne og løsninger af eventuelle problemer
 • at I viser ansvar overfor de lokaler og materialer, der stilles til rådighed
 • at I er villige til at deltage i kurser for at sikre videreudvikling
 • at I er opmærksomme på, at I ofte er rollemodeller for de børn, I er trænere / ledere for; for eksempel i forhold til rygning, alkohol m.m.


TRANSPORT AF BØRN

Når der skal køres til kampe / stævne / lejre, er der ofte brug for forældrehjælp til transport af børnene.
Det er ledernes ansvar at sørge for at få lavet aftaler med de forældre, der skal køre, og at tilpasse starttidspunktet til ankomsttidspunktet.
Forældrene skal være opmærksomme på, at der i bilen regnes med at være 4 ledige pladser med sikkerhedssele til børnene.
Vi forventer, at forældrene kører forsvarligt og overholder færdselsloven.

 

FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE KRÆNKELSER AF BØRN OG UNGE I FORENINGERNE.

Mistanker om blufærdighedskrænkelse, pædofile overgreb eller andre seksuelle krænkelser er et meget følsomt og alvorligt område. Det er en frygtelig tanke, at det kan have fundet sted – og det kan have voldsomme konsekvenser at rejse en mistanke, som siden viser sig at være grundløs. Det er derfor et område, som kræver stor varsomhed.
Samtidig bør alle naturligvis bidrage til at undgå seksuelle krænkelser mod børn og unge – også indenfor foreningslivet i Borris.

 

I vores foreninger sætter vi fokus på:

 • ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe
 • et nej er et nej – også i leg
 • respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning
 • (ingen brug af mobiltelefoner i omklædningsrummene)
 • på ture med overnatning er der altid mindst to ledere / forældre med
 • at det ikke er den enkelte, men hele holdet / gruppen, der besøger lederen


Får et medlem, en forældre eller andre mistanke om et overgreb eller forhold, som man ikke føler er indenfor almindelig etisk og moralsk optræden, bør der ske henvendelse til bestyrelsen, primært formanden.

SKOLELÆRERPARAGRAFFEN:

Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at foreningerne i Borris også er bevidste om § 223 i straffeloven, som siger:
”Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.”
Denne § gælder også forhold mellem en træner / leder  og en udøver under 18 år.


Vi håber, at denne folder vil medvirke til et endnu bedre foreningsliv for alle i Borris.