Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Borris-Faster Jagtforening

Borris-Faster Jagtforening

-------------------- Se også på facebook

 

 

Program for 2017

26.01.2017  Generalforsamling og Trofæ-aften:

Generalforsamling kl. 19.30 I Borris Sports og Kulturcenter.

 Igen i år starter vi med spisning Kl 18.00 menu Dansk bøf med løg, sovs og hvide kartofler.

Indkommende forslag skal indsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.

Husk at medbringe trofæer fra 2016

Tilmelding til spisning skal ske til Mogens Kristensen senest 19 januar

Andekort til Skjern Enge. (Dato for tilmelding kommer senere)

Tilmelding til Kent Beier på tlf. 21808040

 

Skovdag 19.03.2017  kl.10.00 Alle som skal på Bukkepürsch skal deltage. Vi skal have valgt placering af skydestiger mm.

 

April 2017  Riffelindskydning

Tarm Jagtforening alla dage kl 18.30.

30/3-6/4-13/4-20/4-27/4-4/6-11/6

 

16.05.2017  Bukketræf i Skovhuset.

Medbring selv kaffe og rundstykker, samt evt. Buk.

 

August. Hjortebane Tarm.

 

Riffelbanen i Tarm.

10/8-17/8-24/8- Fra Kl 18,30

31/8 Indskydning 18,30-19,30 Derefter Hjorteskydning.

 

September Andekort til Gjaldbæk Eng.

Salg af andekort til Gjaldbæk Eng nedenfor Borris Kommuneplantage.

På grund af udvidelse af jagtarealet, så det omfatter hele engen nedenfor Borris Kommuneplantage er prisen for andekort ændret til 200 kr.

Andekortet koster 200 kr. og der må jages på de datoer hvor der jages i Øst, på Skjern enge.

Mulighed for Skarv regulering.(Tillaelse påkrævet)

Henvendelse og betaling til Erling Willumsgaard på tlf. 41193335

 

25.10.2017   Knivkursus opstart.

 

Knivkursus afholdes i Sløjdlokalet på Borris Skole. Kl. 19.00 til kl. 21.30

For yderligere oplysninger, kontakt Erling Willumsgaard på tlf. 41193335

 

Jagt i Borris og Ejstrup
Tarm Kommuneplantager.

 

 

Jagtdato:    Søndage i                             Lørdage i

                      Borris/Ejstrup                   Tarn Kommune plantage

 

22.10.2017                          21.10.2017

12.11.2017                          11.11.2017

03.12.2017                          02.12.2017

27.12.2017                          28.12.2017

 

 

Jagt i Borris

 

Vi starter på P-pladsen ved Borris Kommuneplantage kl. 9.00 og direkte efter jagten i Borris kører vi til Ejstrup og fortsætter jagten der.

Efter endt Jagt har man mulighed for at købe Gule Ærter, eller spise sin medbragte mad, i vores (fine) skurvogn. J

Pris pr Jagtdag er 100 Kr. Gælder også Gæster

Betaler man for samtlige jagter (400 kr.) og er medlem af Borris / Faster Jagtforening, er man med i lodtrækningen til Bukkejagt i Borris og Ejstrup Kommuneplantager.

Tilmelding med Hund til jagten skal ske senest torsdag til Henrik Højris tlf. 28702744.

Tilmelding til Gule Ærter ligeledes  senest torsdag til Henrik Højris tlf. 28702744.

Ring eller send en SMS med Navn. Samt Forening ved Gæster

Gule Ærter koster 50 kr. Øl og Vand kan købes.

 

Jagt i Tarm

 

Kun med tilmelding

I Tarm starter alle Jagter med fælles morgenmad Kl 09.00 I huset ved riffelbanen.

(Husk rundstykker/Kaffe) for ikke medlemmer af foreningen.

Tilmelding Til Jagt

Samt tilmelding med hund til Derek på tlf. 24980848  Pris pr jagt er 100 Kr

 

Jagt i Albæk Mose.

 

Medlemmer af Borris/Faster Jagtforening har ligeledes mulighed for at deltage i jagterne i Albæk Mose.

Der afholdes jagt i Albæk Mose den:? ( Datoer kommer senere.) alle dage kl. 9.30.                  Prisen er 50 kr.pr.dag  og der skal betales for nedlagte dyr.
Der skal ske tilmelding til Sigvald Gravesen på 3033 4252
Jagten den 22.01, Bliver måske afholdt som Rævejagt.

 

 Bestyrelsen i Borris/Faster Jagtforening. 2017

 

Formand.
Mogens Kristensen
 
Telefon. 40 11 70 71
 
staalkristensen@gmail.com
Næstformand
Henrik Højris
 
Telefon. 28 70 27 44     
 
henrikhojris@gmail.com
Kasserer.
Erling Willumsgaard
 
Telefon. 41 19 33 35
 
willumsgaard@remove-this.energimail.dk
Sekretær.                           
Kent Beier
 
Telefon. 21 81 80 40
 
   beier@outlook.dk
Formand for Jagtudvalget
Henrik Jacobsen                
 
Telefon. 28 90 65 66    
 
hk.jacobsen@mail.dk

                     
---------------------------------------------------------------------------------

Se vedtægter i pdf format