Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Borris Kirke
Kirkevej 14B, Borris
6900  Skjern

Vis på kort

Hjemmeside 2

Søg efter grave på Borris Kirkegård
Oplysninger om præst, menighedsråd mm. Tryk på "Link til egen hjemmeside".

Denne store landsbykirke fra det 11.århundrede ligger i den sydlige udkant af Borris by tæt på engene ned til Skjern Å.
Ved kirkegårdens sydøstlige hjørne kan endnu ses en del af det gamle åløb ganske tæt på kirken. Kirken har romansk kor og skib bygget op af granitkvadre, mens våbenhuset og tårnet med de fire slanke gavle er i sengotisk stil. Som noget særligt benyttes norddøren (kvindedøren) fortsat - i dag dog alene i forbindelse med
begravelser fra kirken.
Kirken har en stor renæssancealtertavle fra omkring 1625. I koret ses i øvrigt præste- og degnestole fra 1510. På væggen ved siden af den romanske granitdøbefont står en Mariafigur fra det 15.århundrede. Prædikestolen er fra 1603 - 1604 med relieffer de store gammeltestamentlige profeter samt Luther og Melanchton. På nordvæggen ses et korbuekrucifiks i unggotisk stil fra 1300-tallet. Pulpituret er fra 1637 og forsynet med malerier skildrende apostlene med Salvator - Frelseren - i midten. Orglet på ti stemmer er fra 1978 leveret af Troels Krohn og Søn.

(læs meget mere i --

Klik for at åbne

Gudstjenester & arrangementer