Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Vikingetiden

Illustrationen af grubehuset er lånt fra Moesgaards museets website, hvor man kan se og læse meget mere om grubehusene.

I efteråret 2009 fandt man under udgravning til spildvandsledningen fra Borris til Skjern tydlige tegn på vikingebopladser (dvs. rester af grubehuse og stolpehuller)

 

Pladser med de mange grubehuse kan tolkes som en håndværksplads. Grubehuse er meget typiske på lokaliteter fra yngre jernalder og vikingetid. Der er tale om en nedgravet hytte, hvor gulvlaget, der oftest er jordstampet, er gravet ca. en halv meter ned i undergrunden. Taget bæres typisk af to kraftige jordgravede stolper (se illustration). Fra andre undersøgelser af grubehuse ved man, at de som regel har været forbundet med håndværksaktiviteter - særligt tekstilfremstilling samt smedning, træ- og læderarbejde.

Grubehuse ses meget ofte på pladser fra vikingetiden. Der er tale om en hytte, der har været gravet ca. 50 cm ned under jordoverfladen. Grubehusene tolkes oftest som værkstedshytter, hvori forskellige typer af håndværk har fundet sted.

Find på kortet.

28/2/2010 Ivar

Tydlige tegn på grubehuse
og stolpehuller
"Klik og forstør"
(Foto: Ove Enevoldsen)