Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Webredaktører:

Sider ang:

redigeres af:

e-mail

Bemærkninger:

Kirke og menighedsråd

Herdis Hansen

Herdis

Lokalarkiv

Ove Enevoldsen

Ove

BGU

Rikke Poulsen

Rikke

Krocket

Arne Thirup

Arne

Seniorklub

Arne Thirup

Arne

4H

Lone Larsen

Lone

KFUM & K

Dorthe Gjaldbæk Nielsen

Dorthe

Husholdningsforening

Hanne Jensen

Hanne

Spejder

Kristian Madsen

Kristian

Idrætsforening

Egon Henriksen

Egon

Jagtforening

Peter Toftgård

Peter

Indre Mission

Vibeke Gjaldbæk Nielsen

Vibeke

Fiskeriforening

Ole Knudsen

Ole

Sogneblad

Astrid Klynge

Astrid

Borris Rådet

Tage Hansen / Jes Nissen / Lars Smed

Tage/Jes/Smed

Skolejubilæet

Lars Smed /

Smed

Sogneforening

Lisbeth Bjerre

Lisbeth

Billardklub

?

Borris Sports-og Kulturcenter

Pia C Hutchinson

Pia

Torsdagsklubben

Mette Bøndergård

Mette

Dalagermarhed

Jørn Vendelbo

Jørn

Øvrige / Webmaster

Ivar Engrob Nielsen

ivar

Hvem er, og hvad er Borris.dk

Spørgsmål

Hvad er Web-stedets formål?

Svar

At synliggøre Borris på Internettet ved at danne en fælles oversigt over alle Borris relaterede sider.
At gøre det lettere at indtaste forenings arrangementer.

Spørgsmål

Hvem kan få en side på Web-stedet.

Svar

Alle foreninger/erhvervsvirksomheder med direkte tilknytning til Borris.

Spørgsmål

Hvad koster det?

Svar

Indtil nu ingenting, i fremtiden afhænger det af sponsordækning mm.

Spørgsmål

Hvordan får jeg min/vores side med?

Svar

Send en e-mail til Web-master

Spørgsmål

Kan jeg få reklamer og årstidsafhængige fotografier på min side?

Svar

Siden kan ikke ændres med kort varsel da arbejdet foregår i fritiden! men, Ønsker du selv at styre et eller begge billeder så kan der indlægges et foto el. lign. fra din private hjemmeside som du jo selv har kontrol over.

Svar

Der tages forbehold for al indhold, oplysninger bringes uden ansvar. Al henvendelse vedr. dette site bedes rettet til: Web-master

Copyright og rettigheder

Generelle vilkår


Borris.dk fraskriver sig ansvaret for det indhold på Borris.dk, som Borris.dk ikke selv har oprettet og administrerer.

 

Borris.dk forbeholder sig ret til, når som helst og uden varsel, at ændre Borris.dk, incl. tilknyttede regler og vilkår helt eller delvist. Det tilstræbes dog, at du bliver informeret via nyhed på Borris.dk om sådanne ændringer i rimelig tid inden de laves.

Øvrige regler
Dansk lovgivning på området skal overholdes.

Det er ikke tilladt at sende eller offentliggøre filer eller meddelelser, der indeholder fotografier, musik, software eller andet materiale, du ikke jf. lovgivningen eller efter tilladelse fra rettighedshaveren har tilladelse til at besidde, offentliggøre og/eller videresende.

Det er ikke tilladt at sende materialer, der kan skade andre brugeres computere eller give andre brugere adgang til ulovligt materiale eller andre websteder, der indeholder ulovligt materiale.

Ulovlige handlinger eller ulovlig adfærd vil blive politianmeldt.

Borris.dk forbeholder sig retten til visse navne på hjemmesider og e-mailadresser og retten til at fjerne uønskede og anstødelige navne på hjemmesider og e-mailadresser.

Borris.dk forbeholder sig retten til uden varsel at fjerne indhold, der støtter eller opmuntrer til vold, intolerance, racisme og blasfemi eller på anden måde overtræder gældende retsregler eller hvad der opfattes som "god moral", samt helt at udelukke en bruger fra Borris.dk, hvis personens opførsel på Borris.dk generer andre brugere eller borgere eller såfremt gældende retsregler overtrædes.

Alle på Borris.dk opfordres til at behandle hinanden med gensidig respekt. Det er ikke tilladt at bruge Borris.dk til at true, chikanere eller forfølge andre brugere og borgere.

 

Sikkerhed og fortrolighed
Alle de tekster, billeder og dokumenter du lægger på Borris.dk, bør du selv sørge for at have en kopi af, hvis du vil sikre dig mod risikoen for at miste data - fx hvis du uforvarende kommer til at slette noget indhold på Borris.dk. Slettede/mistede data på Borris.dk kan ikke genetableres af systemet.

Borris.dk fraskriver sig ethvert ansvar for beskyttelse af din computer mod de uønskede angreb af vira m.v. som florerer på internettet og i perioder måske også på Borris.dk. Du opfordres til at tage sikkerhedskopier og få installeret et antivirus-program på din computer.

Tvister
Enhver uoverenstemmelse vedr. forhold, adfærd og regler på Borris.dk afgøres af Borrisrådet, hvis sagen ikke har en sådan karakter, at den overgives til politiet.

Borris.dk forbeholder sig ret til at oplyse identiteten på en bruger, såfremt dette kræves af politi eller domstol.

Borris, marts 2010.