Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Opdrætscenter opført midtvejs mellem Borris og Skjern

Med indvielsen af et nyopført genbank- og opdrætscenter kan der nu tages forsvarligt hånd om Danmarks unikke vild-lakse bestande. Centeret bliver en vigtig del af den Nationale forvaltningsplan for laks.

Centerets opgave bliver at indlægge moderlaks fra Skjern Å, Varde Å og Ribe Å, afstryge dem og opdrætte afkommet til de har en størrelse så den kan klare sig i vandløbene. Desuden skal centeret opdrætte en såkaldt levende genbank. En levende genbank skal sikre de danske laks unikke gener, samt være en sikkerhed for at udsætningsplanerne altid kan opfyldes.

Opdrætscenteret er placeret ved den genslyngede Skjern Å, og er opført af Danmarks Center for Vildlaks med tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen, Ringkøbing Amt, Augustinus Fonden og Skjern Kommune.

 

Centeret består af højteknologiske anlæg der benytter recirkuleringsprincippet. Det betyder at vandet hvori laksene opdrættes bliver renset og brugt igen og igen. Modtagelsen af laks og klækning af æg fra de tre vandløb foregår i karantæneanlæg opført med rådgivning fra Fødevarestyrelsen. Det betyder at sygdomme fra vandløbene ikke kan smitte laksene i opdrætsanlægget. Desuden indeholder centeret en formidlingsafdeling hvor skoleklasser, foreninger o.a. kan få et indblik i laksens verden.

Danmarks Center for Vildlaks tilbyder skoler, foreninger og andre interesserede grupper Rundvisning på vores anlæg.

Rundvisningen kan foregå både hos DCV-Randers og DCV-Skjern.

Under rundvisningen på opdrætsanlægget, der tager 1-1½ time, får de besøgende et indblik i driften af et recirkuleret anlæg. Herunder biofiltrering, fodring, håndtering mm. Desuden informeres der om arbejdet med at ophjælpe de danske laksebestande.

Det er også muligt at "leje" en biolog, der kan fortælle om laks og ørreders, fysiologi, biologi, økologi mm.

 

Kilde: www.vildlaks.dk