Gå til forsiden    Oversigt    Udskriv printvenlig   

Skjern Å og Lystfiskerinfo

05-01-2013

Fiskesæsonen i 2013 er fra 16. april til 15. oktober.

Ovenstående YouTube film er lavet af laksefangster.dk klik på link og se flere.

Lidt historie

Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og er ca. 94 km lang. Udspringet er ved Tinnet Krat ca. 20 km NV for Vejle, 125 m fra Gudenåens udspring, den optager en række mindre åer og udmunder i Ringkøbing Fjord med et delta. Den afvander et opland på ca. 250.000 ha.


På lange strækninger opstrøms Borris løber åen i sit naturlige snoede leje.
Mellem Borris og Ringkøbing Fjord er ådalen ændret ved reguleringer og afvandinger i 1900. Ved afvandingen i 1960 blev ca. 4000 ha enge og sumpområder fra Borris til Ringkøbing Fjord omdannet til agerjord. I samme område blev de slyngede og fritløbende åer erstattet af inddigede åløb og kanaler.


I 1987 besluttede folketinget et naturgenopretningsprojekt der omfattede de nederste 20 km af Skjern Å. Desuden en del af Omme Å og Gundesbøl Å. Projektområdet omfatter 2200 ha ud af de 4000 ha eng og sump, der blev afvandet i 1960-erne. Resten af det gamle afvandingsområde skal fortsat udnyttes til landbrugsdrift.


Formålet med naturgenopretningen er at genskabe et stort sammenhængende naturområde og forbedre levevilkårene for vilde planter og dyr. Det er samtidigt et mål at genskabe ådalens selvrensende effekt og derved forbedre vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. I det genskabte naturområde vil der blive gode muligheder for friluftsliv.


Anlægsarbejderne blev igangsat i juni 1999 og blev færdige ultimo 2002.
Efterfølgende er der så etableret et stisystem, med tilhørende gangbroer og parkeringspladser, så der er gode muligheder for oplevelsesture langs åen.
 

Viste firkant angiver det område der omtales som borrisområdet se større kort over området via www.dagkort.dk .
 

Fotografi af fangsterne

Tidligere fik vi alle fotografier via Bundgaards Hotel, Borris nu henviser vi til Skjern Å Sammenslutningen's hjemmeside (tryk på billede herunder) - tryk på knappen "Galleri" og se de seneste fangster.

Links om Skjern Å

05-01-2013

Fiskesæsonen i 2013 er fra 16. april til 15. oktober.

Fiskeregler og anbefalinger.

Fiskerregler, skal overholdes.

 1. Fiskesæsonen er fra 16. april til 15. oktober.
 2. Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2013 forventes at blive ca. 400 laks, delt på to størrelsesgrupper. (se Kvote og regler for 2013 (Skjern Å Sammenslutningen))
 3. Når kvoten er opbrugt, må der kun praktiseres "catch and release" fiskeri.
 4. Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år, men kun så længe kvoten er åben.
 5. Fiskeri kun med 1 krog på linen, og kun modhageløse kroge er tilladt. Både enkelt, dobbelt og trekroge er tilladt.
 6. Fiskeri med agn eller agn med duftstoffer er tilladt, men kun på cirkelkroge uden modhager.
  Rogn og rejer må ikke anvendes som agn.

Anbefalinger fra DTU.

 1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 2. Medbring krogløsertang, krogfjerner, og saks.
 3. Løft på intet tidspunkt fisk som skal genudsættes ud af vandet.
 4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid.
 5. Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes.

Se også flg. link fra DTU:

Notat_om_Regler_for_lystfiskeri_efter_laks_2012

bilag-1.

Anbefalinger fra SÅS.

 1. Genudsæt alle havørreder!
 2. Håndter fisk som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 3. Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 4. Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde.
 5. Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm. eller finere.
 6. Overvej at skifte til en "ikke for stor" enkeltkrog, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.
 7. Overvej at droppe agnfiskeri, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.
 8. SÅS anbefaler, at der max. landes og genudsættes 10 laks pr. person pr sæson, gerne færre.

Bestyrelsen i SÅS

Skrevet af Kim Iversen

FANGSTRAPPORTERING:

Alle fangster af laks og havørred - også dem man sætter ud igen - skal indberettes senest en uge efter fangstdagen. 

Der er opsat kasser med kuverter til indberetning flere steder ved åen, samt hos Korsholm i Skjern, eller den kan sendes til: Danmarks Center for Vildlaks, Ånumvej 163, 6900  Skjern
Se Skjern Å sammenslutningens fangstrapporter

Til toppen

Se Skjern Å fangstrapporter her

(Følgende er fra Skjern Å Sammenslutningens hjemmesider)

Laks

 

Havørreder

 

Statistik samt foto af seneste fangst

Fiskeriforeninger i Borris sogn

Borris Fiskeriforening

Borris Fiskeriforening er oprettet i 1913 af en gruppe landmænd. Foreningen er medlem af Skjern-Å-Sammenslutningen SÅS, og tilslutter sig reglerne om skånsomt fiskeri, for at beskytte laksen bedst muligt.

I 2012 brugte vi bl.a. penge på gydestryg i både Skjern å og Vorgod å på borrisstykket.

Åen gøres breddere og der udlægges 2-300 m3 grus for at gøre det optimalt for fiskene at gyde. Åen har potentiale til en opgang på 10-15.000 laks mod de nuværende 3.500 - det skal vi udnytte. Så til efteråret bliver en næste attraktion måske at se laks gyde i Skjern å (gratis)
Pr. 24. juni 2011 har vi i forbindelse med en ny folder startet vores egen hjemmeside på www.borris-fiskeriforening.dk.

 

 

Beskrivelse af fiskevandet:
Fra kommunegrænsen ca. 4 km vest for Sdr. Felding og nedstrøms på begge sider, forbi Vorgod Å's indløb (Incl. de nederste 2 km af Vorgod Å, fra jernbanebroen), videre nedstrøms forbi Borriskrog bro, langs det militære skydeterræn (hvor der dog ikke må fiskes ca. 1 km på sydsiden) videre nedstrøms forbi Gjaldbæk bro til ca. hvor den gamle fisketrappe lå. Ialt ca 26 km åbred, se kort på deres egen hjemmeside og/eller www.danskfiskekort.dk .

Priser på fiskekort 2013 

opdateret 06-01-2013

______Voksne______

14-18_år

Dagkort 16. apr - 15. maj/16. maj - 15. okt

400/150 kr

40 kr

Ugekort 16. maj - 15. okt (bemærk datoen)

480 kr

70 kr

Årskort 2013

1200 kr

100 kr

Årskort 2013 -ægtepar

1500 kr
dvs. 2 kort af 750 kr

__________ 

Laksekontingent (kan købes ved alle salgssteder) = 110 kr

Årskort under 14 år = 10 kr

Køb fiskekort (og/eller download kort i pdf-format) til Borris Fiskeriforening på internettet via Danskfiskekort.dk

Kontaktpersoner for Borris Fiskeriforening

Formand/Chairman/Vereinsvorsitzenden

Ole Nyholm Knudsen

Ahler-Vestergaard

Arnborgvej 35, Borris

6900 Skjern

Mob.:  

40 87 05 53

Næstformand

Gunnar Iversen

Lindvigvej 1, Borris

6900 Skjern

Mob.:   

41 11 80 03

Sekrætær

Jens Sørensen

Præstevejen 17

6900  Skjern

Mob.: 

20 87 64 25

06-01-2013

Borris-Nr. Vium Fiskeriforening

Beskrivelse af fiskevandet
Vorgod Å, fra jernbanebroen og opstrøms ca. 7 km på østsiden og ca. 8 km på vestsiden. 
Samfiskeret med flere foreninger se evt. deres kortmateriale.
Den tid da næsten alt liv i Vorgod Å var ødelagt af okker og forurening, er forbi. Stallingen er i klar fremgang, bækørrederne er store, lakse og havørredopgangen er betydelig.

Priser på fiskekort 2013

opdateret 21-04-2013

Voksne

Under 16 år

Dagkort

100 kr

? kr

Ugekort

200 kr

? kr

Årskort 2011

400 kr

? kr

Laksekontingent

100 kr

Fiskekort kan købes hos: Købmanden i Troldhede, hos Inge-Ferie, hos Korsholm i Skjern og ved at købe fiskekort hos en af de foreninger der har samfiskeret i vores vand.

Formand

Henrik Tokkesdal

Blichersgade 18, 6920  Videbæk

Tlf: 9719 4424

Til toppen

Links til fiskeriforeninger med fiskeret i og ved Borris Sogn

Skjern Å dalens lystfiskerforening (SÅL) 
Lystfiskerforeningen af 1926 (LF26) / (Dagkort køb via Internet)
Sdr. Felding Lystfiskerforening.
Herning Sportsfiskerforening (HSF).

Fiskeri i Borris Lejren (I fiskesæsonen kan der erhverves et fisketegn (Lystfiskere skal have fisketegn til Omme Å, der (lige som besøgstilladelsen) gælder for en dag. Der udstedes maksimalt fisketilladelse til 20 lystfiskere samme dag - henvendelse i vagten))

Kort over fiskevandet

Nogle af oversigtskortene er i PDF-format og tager ca. 15-30 sekunder at hente.

Kort over Borris området  (Borris Fiskeriforening og Borris/Nr. Vium Fiskeriforening).

Flere af ovennævnte fiskeriforeninger har kortmateriale på deres hjemmeside (tryk på linket herover og find deres "fiskevande").

Andre Links med relation til Åen.

Skjern Å Kanofart / Hyldest til Skjern Å (YouTube)
Sønderskov Lystfiskersø  /  (Put and Take)
Overnatningsmuligheder i/ved Borris